اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۹۴۹۷۸ ۰۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۷۸۴۲۸ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۹۴۹۷۸ ۰۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۱۴۳۳۶۳۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
تهران-خیابان خیام شمالی-روبروی پارک شهر -پاساژ باقریان -طبقه دوم پلاک 34

بازرگانی نفت تکنیک 33994978-021

تلفن

  • ۳۳۹۹۴۹۷۸ ۰۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۷۸۴۲۸ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۳۹۹۴۹۷۸ ۰۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۱۴۳۳۶۳۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  تهران-خیابان خیام شمالی-روبروی پارک شهر -پاساژ باقریان -طبقه دوم پلاک 34